پروفسور عطا الرحمان

ادای احترام جوامع علمی جهانی در برابر خدمات پروفسور عطا الرحمان دانشمند پاکستانی

یک دانشگاه برجسته طب سنتی چین در چانگشا مرکز هونان تصمیم گرفته است که مرکز تحقیقات جدید خود را به نام پروفسور عطا الرحمان دانشمند مشهور پاکستانی نامگذاری نماید..

مؤسسه فناوری فضایی پاکستان

بازدید کشورهای عضو اتحاد نوآوری هوا و فضا کمربند و جاده از مؤسسه فناوری فضایی پاکستان

مؤسسه فناوری فضایی پاکستان (IST) میزبان هیاتی متشکل از 80 مهمان شامل اساتید و دانشجویان کشورهای عضو اتحاد نوآوری هوا و فضا کمربند و جاده (BRAIA) شامل چین، انگلیس، اتریش، […]

پروژه هوش مصنوعی در دانشگاه های پاکستان

راه اندازی بزرگترین پروژه هوش مصنوعی در دانشگاه های برتر پاکستان

به منظور پرورش فرهنگ آموزش عالی در سطح جهانی در پاکستان و حرکت در مسیر تکنولوژی های مدرن، یک پروژه هوش مصنوعی میلیارد دلاری در این کشور راه اندازی شده […]