بزرگداشت جناح در دانشگاه فردوسی مشهد

بزرگداشت تولد قائد اعظم، محمدعلی جناح بنیان‌گذار پاکستان در دانشگاه فردوسی مشهد

مراسم بزرگداشت تولد قائد اعظم محمدعلی جناح، بنیان‌گذار پاکستان با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و کنسولگری جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد، برگزار گردید.