شاه محمود قریشی

ارتباطات منطقه‌ای و نقطه‌نظرات مشترک برای پیشرفت (پاکستان و منطقه) ضروری هستند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان

سفر وزیر خارجه پاکستان، شاه محمود قریشی به ایران و کشور های منطقه (چین، افغانستان و روسیه) برای تقویت روابط پاکستان با کشور های همسایه است.

British Airways to Pakistan

بهبود وضعیت امنیت در پاکستان عامل اصلی پرواز مجدد هواپیماهای انگلیسی به این کشور پس از ۱۰ سال

به دنبال بهبود وضعیت امنیت در پاکستان، شرکت هواپیمایی انگلیسی با نام بریتیش ایرویز، ماه ژوئن سال آینده پروازهای خود به پاکستان را آغاز خواهد کرد.

CPEC

بررسی مگا پروژه های اقتصادی در نشست کمیته هماهنگی مشترک کریدور اقتصادی چین و پاکستان

سید مراد علی شاه، سروزیر ایالت سند، گفت که کمیته هماهنگی مشترک (JCC) کریدور اقتصادی چین و پاکستان، تعدادی از پروژه های اقتصادی بزرگ سند، در جلسه آینده خود که […]