فرهنگ ایران و پاکستان

پرورش فرهنگ ایران و پاکستان از طریق هنر اسلامی شامل هنرهای تجسمی

هنر اسلامی شامل هنرهای تجسمی تولید شده در جهان اسلام است. از جمله هنر اسلامی، خوشنویسی اسلامی، مینیاتوری اسلامی، شیشه اسلامی، سفالگری اسلامی، و هنرهای نساجی مانند فرش و گلدوزی، […]

روابط پاکستان با کره جنوبی

توسعه روابط پاکستان با کره جنوبی : افزایش سهمیه درخواست شغلی پاکستان توسط کره جنوبی

اسلام آباد: کره جنوبی 15،750 درخواست از کاندیدا های پاکستان را که به دنبال فرصت های شغلی در بخش تولید خود، تحت موافقت نامه سیستم مجوز استخدام (EMS) امضا شده […]