سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان با ایران برای توسعه همکاری ‌های امنیتی و دفاعی میان دو کشور همسایه و برادر ایران و پاکستان

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، گسترش روابط ایران و پاکستان در ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی و نظامی را برای جلوگیری از هرگونه تهدید و آسیب امنیتی منطقه ضروری دانست.

ورود تیم ملی والیبال نوجوانان پاکستان به ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان آسیا و اقیانوسیه 2018

تیم ملی والیبال نوجوانان پاکستان شامگاه جمعه به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان آسیا و اقیانوسیه در تبریز، عازم تهران شد.

واشنگتن، امریکا و ناتو بدون همراهی پاکستان نمیتوانند در افغانستان امنیت کامل را برقرار و ثبات سیاسی ایجاد کنند.

نامزد فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت که واشنگتن، خواهان همکاری پاکستان برای برقراری ثبات در افغانستان است.

اتصال بنادر چابهار و گوادر برای تقویت روابط اقتصادی ایران و پاکستان : فرماندار ایالت بلوچستان پاکستان

رماندار ایالت بلوچستان پاکستان با تاکید بر لزوم اتصال بنادر چابهار و گوادر گفت که افزایش تعامل این دو بندر، به تقویت روابط اقتصادی ایران و پاکستان کمک می کند.

کتابخانه ‘گنج بخش’ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: گنجینه عظیم فرهنگی و تاریخی ایران و پاکستان

گنجینه عظیم فرهنگی و تاریخی ایران و پاکستان با عنوان کتابخانه ‘گنج بخش’ مرکز تحقیقات زبان فارسی، که دارای نسخ خطی قدیمی تاریخ منطقه به زبان فارسی است.