معرفی 10 فرصت مشوق کارآفرینان و بنیان گذاران یک استارتاپ در پاکستان

در چند سال گذشته، اکوسیستم کارآفرینی پاکستان عملکرد فوق العاده ای داشته است. به همین دلیل، تجاری سازی یک ایده کارآفرینی و راه اندازی یک استارتاپ در این اکوسیستم، کاری […]

🏅بنیان گذاران سه استارتاپ پاکستانی جایزه رهبران جوان ملکه بریتانیا را در سال 2018 دریافت کردند.

به سه جوان پاکستانی، جایزه معتبر رهبران جوان ملکه برای خدمات اجتماعی موثرشان، در طی یک مراسم رسمی در پایتخت انگلیس اهدا گردید. این جایزه به رهبران جوان از سراسر […]