جشنواره بین المللی کارآفرین شو 2017 نقطه آغاز ارتباطات کارآفرینی بین کشور های منطقه است.

کارآفرینی

هدف اصلی این گردهمایی، ایجاد شبکه کارآفرینی “کارآفرین شو” از دانشجویان و کارآفرینان بین المللی و ایرانی است و ایجاد نقطه آغاز ارتباطات کارآفرینی بین کشور های منطقه است.

دکتر محمد عرفان مقصود، کارآفرین پاکستانی از شهر لاهور و دبیر برنامه ساینس تک پلاس، بنیان گذار جشنواره کارآفرین شو می باشد. این جشنواره با حمایت دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی و بنیاد علمی نخبگان خراسان، 16-17 آذر ماه 1396، در مشهد مقدس برگزار می گردد. هدف اصلی این گردهمایی، ایجاد شبکه کارآفرینی “کارآفرین شو” از دانشجویان و کارآفرینان بین المللی و ایرانی است.

One thought on “جشنواره بین المللی کارآفرین شو 2017 نقطه آغاز ارتباطات کارآفرینی بین کشور های منطقه است.

دیدگاهتان را بنویسید