غرفه همایش پاکستان شناسی جذب بیشترین مخاطبین را در جشنواره فرهنگ ملل داشت.

بلاگ

دومین همایش پاکستان شناسی همزمان با جشواره فرهنگِ مللِ دانشگاه فردوسی در مشهد مقدس برگزار گردید.

غرفه دومین همایش پاکستان شناسی که همزمان با جشواره فرهنگِ مللِ دانشگاه فردوسی در مشهد مقدس برگزار گردید، بیشترین جذب مخاطبین را داشت. این امر نشان دهنده علاقه مردم ایران برای آشنایی با فرهنگ کشور پاکستان و نیز نزدیکی فرهنگی دو کشور همسایه می باشد. این همایش توسط انجمن علمی‌ دانشجویان ایران پاکستان، دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 28 تا 30 فروردین ماه 1396 برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید